Non-working sensors

filters
City SensorSensors Last Update -
1. Thanh Xuân Vũ Tông Phan before 238 days  
2. Thanh Xuân Nguyễn Trãi before 151 days  
3. Thanh Xuân Nguyễn Trãi before 120 days  
4. Thanh Xuân Đặng Xuân Bảng before 50 days