Non-working sensors

filters
City SensorSensors Last Update -
1. Zaporizhzhia Nyzhn'odniprovs'ka Street before 291 days  
2. Zaporizhzhia Mykoly Koryshchenka Street before 2 days