Non-working sensors

filters
City SensorSensors Last Update -
1. Thành phố Hà Tĩnh Quốc lộ 1 before 637 days  
2. Thành phố Hà Tĩnh Hà Tông Chính before 594 days  
3. Thành phố Hà Tĩnh Nguyễn Công Trứ before 567 days  
4. Thành phố Hà Tĩnh Trần Phú before 410 days  
5. Thành phố Hà Tĩnh Nguyễn Trung Thiên before 393 days  
6. Thành phố Hà Tĩnh Ngõ 3 Nguyễn Tất Thành before 372 days  
7. Thành phố Hà Tĩnh Quốc lộ 1A before 329 days  
8. Thành phố Hà Tĩnh Unnamed Road before 317 days