Non-working sensors

filters
City SensorSensors Last Update -
1. Thành phố Hà Tĩnh Quốc lộ 1 before 416 days  
2. Thành phố Hà Tĩnh Hà Tông Chính before 373 days  
3. Thành phố Hà Tĩnh Nguyễn Công Trứ before 346 days  
4. Thành phố Hà Tĩnh Trần Phú before 190 days  
5. Thành phố Hà Tĩnh Nguyễn Trung Thiên before 173 days  
6. Thành phố Hà Tĩnh Ngõ 3 Nguyễn Tất Thành before 151 days  
7. Thành phố Hà Tĩnh Quốc lộ 1A before 109 days  
8. Thành phố Hà Tĩnh Unnamed Road before 97 days