Non-working sensors


City SensorsSensors Last Update
1. Hoàng Mai 1 before 21 days
2. Khuêõ Trung 1 before 448 days
3. Nam Hà 2 before 149 days
4. Nghĩa Đô 1 before 64 days
5. Phường 4 1 before 223 days
6. Thành phố Hà Tĩnh 4 before 34 days
7. Thạch Đài 1 before 70 days
8. Trần Phú 1 before 141 days