Non-working sensors


City SensorsSensors Last Update
1. Hoàng Mai 1 before 195 days
2. Khuêõ Trung 1 before 623 days
3. Nam Hà 2 before 324 days
4. Nghĩa Đô 1 before 101 days
5. Nhà Bè 1 before 2 days
6. Phường 4 1 before 398 days
7. Thành phố Hà Tĩnh 7 before 49 days
8. Thạch Quý 1 before 172 days
9. Thạch Đài 1 before 244 days
10. Trần Phú 1 before 316 days
11. Tân Bình 2 before 12 days
12. Tây Hồ 1 before 31 days