Non-working sensors


City SensorsSensors Last Update
1. Hoàng Mai 1 before 248 days
2. Khuêõ Trung 1 before 676 days
3. Nam Hà 2 before 377 days
4. Nghĩa Đô 1 before 23 hours
5. Nhà Bè 3 before 31 days
6. Phường 4 1 before 451 days
7. Thành phố Hà Tĩnh 8 before 102 days
8. Thạch Quý 1 before 225 days
9. Thạch Đài 1 before 297 days
10. Trần Phú 1 before 369 days
11. Tân Bình 3 before 65 days
12. Tây Hồ 1 before 84 days
13. Đống Đa 1 before 1 days