Non-working sensors


City SensorsSensors Last Update
1. Hoàng Mai 1 before 143 days
2. Khuêõ Trung 1 before 570 days
3. Nam Hà 2 before 271 days
4. Nghĩa Đô 1 before 48 days
5. Phường 4 1 before 345 days
6. Thành phố Hà Tĩnh 6 before 12 days
7. Thạch Quý 1 before 119 days
8. Thạch Đài 1 before 192 days
9. Trần Phú 1 before 263 days